Obowiązek informacyjny

 

I. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest AGOPOL-EKOTRADE Sp. z o.o. ZPChr z siedzibą w Słupsku, ul. Kilińskiego 31, wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych można zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych pod adresem email: sekretariat@agopol.eu

 

II. Informacja o pozyskaniu danych

 

Państwa dane osobowe zostały podane AGOPOL-EKOTRADE Sp. z o.o. ZPChr. dobrowolnie przy okazji składania zamówień, czy podczas innej współpracy za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji, tj: spotkania bezpośredniego, telefonu, internetu, poczty tradycyjnie.

 

 III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

 

Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru NIP, stanowiska, adresu zamieszkania, adresu wysyłki, adresu e-mail, numeru telefonu, przetwarzane są w celu:

 

- niezbędnej i prawidłowej obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt

 

V. Okres przechowywania danych

 

Jednocześnie jako Administrator informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą (obsługa reklamacji, wynikające z przepisów podatkowych, lub ustawy o rachunkowości).

 

VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Script logo