Inne usługi

USŁUGI PORZĄDKOWEFirma proponuje również kompleksowe usługi z zakresu utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych oraz dodatkowe usługi specjalistyczne z zakresu utrzymania czystości na indywidualne życzenia Klienta. Przy wykonaniu oferowanej przez nas usługi korzystamy z profesjonalnego sprzętu elektromechanicznego a także profesjonalnych środków chemicznych uznanych europejskich producentów.

Oferujemy kompleksowe usługi porządkowo – czystościowe, które swoim zakresem obejmują zarówno czynności wykonywane codziennie jak i powtarzalne cyklicznie. Tworzymy optymalny pakiet usług odpowiedni do konkretnego obiektu Klienta, uwzględniamy nie tylko warunki obiektu, lecz także specyfikę pracy Klienta, jego sugestie i życzenia.

W szerokim wachlarzu naszych usług znajdują się również usługi specjalistycznie świadczone jednorazowo na każde życzenie Klienta, min.: mechaniczne doczyszczanie powierzchni podłogowych, zabezpieczanie posadzek powłokami ochronnymi (w tym także anty-poślizgowymi), doczyszczanie i krystalizację powierzchni marmurowych, czyszczenie wykładzin dywanowych (metodą ekstrakcyjną), pranie firan i żaluzji pionowych, mycie okien (w tym na wysokościach), doczyszczanie po remontach, czyszczenie elewacji budynków.

Prowadzimy elastyczną politykę cenową: ceny na nasze usługi warunkowane są wielkością obiektu Klienta, standardem jego wykończenia i wyposażenia a także powtarzalnością wykonywanych zabiegów.

 

USŁUGI RECEPCYJNEAgopol - Ekotrade Sp. z o.o. jako część Ekotrade może również świadczyć usługi recepcyjne, realizowane przez osoby doświadczone w pracy recepcyjnej. W celu realizacji ww. usług, firma oddelegowuje do pracy na obiekcie przeszkolone, młode recepcjonistki, znające w stopniu, co najmniej dobrym język obcy. Obecnie firma świadczy usługi recepcyjne w wielu warszawskich biurowcach, min.: City Center, Sienna Center, Jasna Center, Crow Point, Wola Park, Warsaw Tower czy BRE Bank S.A.

Novum w zakresie usług recepcyjnych jest stanowisko Meeter Greetera, którego zadaniem jest nawiązanie pierwszego kontaktu z klientem w celu skierowania go do właściwego pracownika banku, jak również realizacja pierwszych świadczeń bankowych.

Osoby wykonujące pracę na recepcji odpowiedzialne są m.in. za:

  • koordynację ruchu osobowo- materiałowego na terenie ochranianego obiektu,
  • odnotowanie w księdze ewidencji personalnych, osób wpuszczanych na teren,
  • potwierdzanie z zainteresowanymi pracownikami obiektu, czy danego interesanta przyjmą,
  • wydawania i odbieranie identyfikatora „gościa”, „serwisu” itp.,
  • kierowanie do kontroli wstępnej dostarczanych do obiektu przesyłek, celem ich sprawdzenia przed przekazaniem do adresata,
  • ograniczenie dostępu osób postronnych do pomieszczeń dozorowanych, poprzez ścisłą ewidencję kluczy,
  • dystrybucja dostarczanej prasy,
  • łączenie rozmów telefonicznych i informowanie klientów o działaniu firm zlokalizowanych na terenie obiektu,
  • prowadzoną dokumentację, wydawane i zagubione przepustki.

 

Script logo