Konwoje

Nasza Firma dzięki funkcjonowaniu w strukturze Ekotrade świadczy również profesjonalne usługi w zakresie konwojowania wartości pieniężnych własnymi środkami transportu specjalnie do tego celu przystosowanymi – zgodnie z załącznikami 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14 października 1998 roku.


EKOTRADE w ciągu roku wykonuje ponad 5 tysięcy konwojów bankowych inkasa oraz zasilania i odsilania bankomatów – usługi te realizujemy od 11 lat na co składa się zaufanie klientów.


Specjalne, rygorystyczne procedury oraz właściwie dobrana kadra pozwala nam uniknąć przypadków próby zaboru mienia. Posiadamy jednak dodatkowe ubezpieczenia dla wartości pieniężnych w transporcie.


Jesteśmy otwarci na klienta i dlatego też jesteśmy w stanie zorganizować transport wartości w dowolnym miejscu na terenie całego kraju. Współpraca z innymi firmami ochrony osób i mienia, które spełniają kryteria dotyczące jakości usług pomaga nam w realizacji sytuacji nadzwyczajnych – usługa ta ma charakter zlecenia czasowego i nie musi być zrealizowana.


W skład grupy powyższej jednostki obliczeniowej wchodzą:

  • dowódca konwoju
  • konwojent
  • konwojent-inkasent
  • kierowca


Nasi konwojenci przechodzą dodatkową weryfikację potwierdzającą możliwość pracy w szczególnie trudnych i stresogennych warunkach – do grup konwojowych trafiają tylko sprawdzeni pracownicy ochrony z minimum 2 letnim stażem pracy. Pracownicy wyposażeni są w broń palną krótką ( Glock, MG-98), broń palną maszynową ( PM-98, Glauberyt) hełmy, kamizelki kuloodporne, środki przymusu bezpośredniego, torby z paralizatorami do przenoszenia wartości itd. Konwojenci posiadają specjalne upoważnienia, indywidualne pieczątki do pokwitowań, identyfikatory ze zdjęciem, licencję pracownika ochrony fizycznej oraz inne dokumenty tożsamości. Szczegółowa „Instrukcja konwojowania” pozwala nam osiągnąć bardzo wysoką precyzję w wykonywanych zadaniach.


Konwoje wykonujemy wyłącznie przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu przeznaczonych samochodów – marka, rodzaj i ilość uzależniona jest głównie od wartości i wielkości przewożonych dóbr. Pojazdy posiadają nadajnik GPRS umożliwiający natychmiastową ich lokalizację przez Centrum Monitoringu.

 

Script logo