Ochrona

OCHRONA FIZYCZNAJedną z podstawowych form naszej działalności jest ochrona fizyczna osób i mienia – powyższą usługę realizujemy dla firm prywatnych i podmiotów państwowych. Posiadamy zezwolenie Urzędu Regulacji i Telekomunikacji na używanie sieci radiokomunikacyjnej oraz 11 przeznaczonych do tego celu własnych częstotliwości.


Wszystkie nasze obiekty wyposażane są w stacjonarne i przenośne środki łączności, dodatkowo objęte są specjalnym nadzorem przez oddelegowane do tego celu służby kontrolne, koordynatorów służb ochronnych oraz patrole interwencyjne, które realizują również zadanie z zakresu asysty podczas otwierania i zamykania placówek bankowych, dowożenia kluczy i wystawiania posterunków doraźnych w sytuacjach zagrożenia.


Umundurowanie i oznakowanie naszych pracowników jest estetyczne i zgodne z obowiązującą Ustawą o ochronie osób i mienia oraz są charakterystyczne dla naszej formacji.


Specjalnie wyselekcjonowana kadra pracownicza jest atutem naszej firmy. Wysokie wymagania stawiane przed przyszłymi pracownikami ochrony świadczy o powodzeniu wykonywanych zadań. Kandydat musi spełniać następujące kryteria:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wiek 25-45 lat
 • wzrost minimum 176 cm
 • wykształcenie co najmniej zawodowe
 • niekaralność poświadczona dokumentem Krajowego Rejestru Karnego
 • bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy
 • zdolność psychofizyczną do pracy w ochronie
 • dobre referencje


OCHRONA OSOBISTAW ramach realizacji zadań z zakresu ochrony osobistej gwarantujemy:

 • przydzielenie pracowników ochrony posiadających doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług ( byli pracownicy grup specjalnych, policyjnych i wojskowych, BOR-u itd. )
 • oddelegowanie pracowników w wieku 30-45 lat, o właściwej aparycji, posiadających licencję pracownika ochrony I i II stopnia oraz zaświadczenia dopuszczające do posiadania broni palnej, ze znajomością języków obcych, wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej.
 • właściwy ubiór
 • wyposażenie dodatkowe: kamizelki kuloodporne dla pracowników ochrony i osób przez nich ochranianych.
 • transport- pojazdy klasy „R”, rożnych marek o średnim lub dużym stopniu opancerzenia, przydzielenie kierowców przeszkolonych do jazdy w warunkach ekstremalnych oraz codzienna kontrola pojazdów w celu uniknięcia próby przygotowania zamachu terrorystycznego na ochranianą osobę.
 • pełnienie służby w załogach minimum 2-3 osobowych w systemie zmianowym.
 • wspieranie działań ochronnych w stałych miejscach czasowego pobytu przez uzbrojone patrole interwencyjne EKOTRADE.


Nasza firma zapewniała bezpieczeństwo wielu osobistościom, mężom stanu, koronowanym głowom składającym w Polsce wizyty. Współpracują z Biurem Ochrony Rządu braliśmy czynny udział w ochronie wizyty papieża Jana Pawła II, Prezydenta Billa Clintona i Georga W. Busha oraz w imprezach z udziałem Prezydenta RP.


Zapewniliśmy ochronę osobistościom takim jak:

 • Gabriela Sabatini
 • Jose Carreras
 • Edyta Górniak
 • Richard Chamberlain
 • Metalica
 • Ich Troje
 • Natalia Oreiro
 • prezesi banków oraz szefowie koncertów


Realizację zadań przez naszych pracowników zabezpiecza polisa ubezpieczeniowa OC kontraktowa i deliktowa, na kwotę 8 000 000,00 PLN.

Script logo