Szkolenia

 

Kursy


 

Studium Kształcenia Specjalistycznego "Ochroniarz"

Firmy Agopol - Ekotrade Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64 informuje, że organizuje Kursy Kwalifikowanego pracownika ochrony.

Ukończenie tego szkolenia daje możliwość pracy w agencjach ochrony na terenie miasta Słupska, powiatu Słupskiego i całego kraju oraz po spełnieniu wymogów gwarantuje wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony.

W ofercie jest także Kurs Doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 roku kwalifikowany pracownik ochrony ma obowiązek odbycia takiego szkoleń co 5 lat.

Kursy "Kwalifikowanego pracownika ochrony"
i
Doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”
odbywają się cyklicznie

 

Zapisów można dokonywać osobiście w siedzibie firmy lub telefonicznie pod nr tel. 59 842-50-27 oraz drogą mailową: ochrona@agopol.eu

 

 

SZKOLENIAStudium Kształcenia Specjalistycznego „OCHRONIARZ” funkcjonuje w strukturach Ekotrade Sp. z o. o. od 1998 roku. Posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Słupska oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Gdańsku.


SKS „OCHRONIARZ” specjalizuje się w prowadzeniu całej gamy szkoleń związanych z branżą „ochroniarską” - zgodnych z zapotrzebowaniem zleceniodawców. Przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe naszych wykładowców daje gwarancje skutecznego przygotowania uczestników szkoleń do egzaminów na licencję pracownika ochrony fizycznej osób i mienia oraz innych zadań wynikających z celów kursów.


Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt audiowizualny. ?Naszym ważkim atutem w kształceniu pracowników ochrony jest posiadanie jednostek broni szkoleniowej niezbędnych do wdrożenia bezpiecznych nawyków obchodzenia się z nią w czasie służby oraz praktycznego strzelania.


Nasz zakres działania to między innymi:

 • kursy na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej i Pracowników Ochrony Fizycznej,
 • kursy dla członków służb porządkowych imprez masowych,
 • szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • szkolenia pracowników dozoru z zakresu taktyki ochrony wynikającej ze specyficznego charakteru chronionego obiektu,
 • szkolenie i warsztaty dla grup interwencyjnych z uwzględnieniem psychologicznych aspektów działania w czasie interwencji,
 • szkolenie z zakresu posługiwania się pałką tonfa,
 • szkolenie z podstawowych technik samoobrony dla dzieci , pań, panów,
 • szkolenie w bezpiecznym posługiwaniu się bronią palną typu pistolet P83 i inne, pistolet maszynowy „glauberyt”, strzelbą gładkolufową „mosberg”,
 • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • szkolenia z zakresu BHP - całokształt tej problematyki,
 • opracowanie ryzyka zawodowego,
 • opracowanie planów ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych obiektów.
Script logo